نام‌کاربری باید کمتر از ۳۰ حرف باشه و فقط می‌تونه شامل حروف، عدد و نشانه‌های @/./+/-/_ باشه.

باید هر دو فیلد پسورد یک‌سان باشند.